Bikers Blog

 BIKERS BLOG

Ritten of evenementen zijn dikwijls de moeite waard om te delen met de buitenwereld.

Deze "Bikers Blog" geeft een beeld van het reilen en zeilen binnen onze club.....

Clubgeschiedenis

Clubgeschiedenis1
W.T.C. SAS 4 is ontstaan in december 1996, door een fusie van twee wielerclubs uit St-Job-in't-Goor:

"'t Kroemguidonneke" en "De Vrije Fietsers" ...

VWB verzekering bij ongevallen

We hopen allemaal om ervan gespaard te blijven, maar een ongeval kan onverwacht gebeuren.
Als wielerclub zijn we aangesloten bij de Vlaamse Wielrijdersbond en zijn de leden verzekerd voor lichamelijk letsel.
Om te kunnen genieten van de verzekering is het wel belangrijk om de juiste procedure te volgen na een ongeval.
De behandelende dokter of het hospitaal dient het ONGEVALAANGIFTEFORMULIER in te vullen.
Dit ingevulde aangifteformulier moet dan zo snel mogelijk, binnen 1 week, aan onze secretaris bezorgd worden.
Onze secretaris zal dit aangifteformulier dan doorsturen naar de VWB en wordt een dossier geopend.

Reglement

huishoudelijk reglementW.T.C. SAS 4 V.Z.W.

Huishoudelijk reglement

Artikel 1: Benaming en Structuur