VWB verzekering bij ongevallen

We hopen allemaal om ervan gespaard te blijven, maar een ongeval kan onverwacht gebeuren.
Als wielerclub zijn we aangesloten bij de Vlaamse Wielrijdersbond en zijn de leden verzekerd voor lichamelijk letsel.
Om te kunnen genieten van de verzekering is het wel belangrijk om de juiste procedure te volgen na een ongeval.
De behandelende dokter of het hospitaal dient het ONGEVALAANGIFTEFORMULIER in te vullen.
Dit ingevulde aangifteformulier moet dan zo snel mogelijk, binnen 1 week, aan onze secretaris bezorgd worden.
Onze secretaris zal dit aangifteformulier dan doorsturen naar de VWB en wordt een dossier geopend.
Elk ongeval is er 1 teveel. Daarom nog enkele tips om de kans op een ongeval te verminderen:
(Bijkomende tips STEEDS welkom!)
 • Rij met je voorwiel niet naast maar achter je voorganger zijn achterwiel.
 • Verwittig de groep bij een tegenligger en herhaal dit ook naar achter toe.
 • Verwittig ook een inhalende auto.
 • Geef tijdig een afslag of opstakel aan.
 • Koprijders moeten tijdig overeenkomen welke afslag ze gaan nemen.
 • Bij water, zand of steentjes zal je sneller uitschuiven, dus snelheid aanpassen.
 • Opgepast voor borduren, wegranden of spleten in het wegdek.
 • Neem geen snelle bochten waarin je geen overzicht hebt.
 • Zorg dat je fiets in orde is.
 • Draag altijd een helm.
 • Gebruik je fietsbel als je een fietser of voetganger wil voorbijsteken.
 • Volg het verkeersreglement.
 • Raak je vermoeid of wordt het moeilijk om te volgen, zeg het dan!
 • Op het vrije stuk:
  • Voeg niet te snel in zodat je de ander in de remmen of in de kant dwingt.
  • Spreek af langs welke kant je gaat overnemen.
  • Blijf op het rechter rijvak.
  • Neem geen onnodige risico's (er zijn geen prijzen te verdelen!)
  • Niet leden doen beter niet mee omdat ze de groep niet kennen.